Сладкарница CakeLab се радва, че посещавате нашия уеб сайт. Защитата на данните и тяхната сигурност са много важни за нас. Следователно бихме искали да Ви информираме за личните данни, които събираме, когато посещавате нашия уеб сайт, и за какви цели се използват.

Личните данни, които са ни изпратени, ще бъдат обработени по строго поверителен начин и в съответствие със законите за защита на данните и съгласно настоящото уведомление за поверителност.

Тъй като законодателните изменения или промените в нашите вътрешни процеси могат да направят задължително адаптирането на нашата политика за поверителност, Ви молим да прочитате редовно уведомлението за поверителност. До него може да се осъществи достъп, да се съхранява и отпечата по всяко време, като се щракне върху „Уведомление за поверителност“.

1. Администратор и обхват
Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (наричан по-долу за краткост: GDPR) и останалите законови изисквания за защита на данните е:

Сладкарница CakeLab
Адрес: ул. „Кърниградска“ 14, София 1000, България
Имейл: cake.lab@mail.com
Уеб сайт: https://cakelab-bg.com/

Декларацията за поверителност на данните важи за уеб сайта на Сладкарница CakeLab , до който може да се осъществи достъп на https://cakelab-bg.com/ и всички прилежащи микросайтове.

2. Длъжностно лице по защита на данните
Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Сладкарница CakeLab на:
Имейл: cake.lab@mail.com

3. Принципи на обработване на личните данни
Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Това включва информация като Вашето име, възраст, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, IP адрес или потребителско поведение. Информация, с която не може (или само с непропорционални усилия) да се установи връзка с Вас, например чрез анонимизиране на информацията, не представлява лични данни. Обработването на личните данни (например събиране, извличане, използване, съхранение или прехвърляне) изисква винаги правно основание или Вашето съгласие.

Обработените лични данни ще бъдат изтрити, след като целта на обработването бъде изпълнена, и не трябва да се спазват никакви законоустановени задължения за запазване.

В случай че обработваме Ваши лични данни за предоставяне на някакви оферти, вижте информацията по-долу за конкретните процеси, обхвата и целта на обработване на данните, правното основание за обработване и съответния срок на съхранение.

4. Обработване на данни
4.1. Уеб сайт
4.1. a) Обхват и цел на обработването
Ние записваме и използваме само личните данни на потребителите до степента, необходима за осигуряване на функционален уеб сайт и нашето съдържание и услуги.

Когато осъществите достъп и използвате нашия уеб сайт, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър прехвърля автоматично на нашия сървър. Информацията се съхранява временно в така наречения регистрационен файл. Следната информация се записва без Вашата намеса и се съхранява, докато не се изтрие автоматично:

IP адрес на компютъра, от който се изпраща заявката,
Дата и час на достъп,
Име и URL на извлечения файл,
Уеб сайт, от който е осъществен достъпа (референтният URL),
Използваният браузър и ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър, както и името на лицето, което Ви осигурява достъп.

Посочените данни ще се обработват от нас за следните цели:
Общо управление,
Осигуряване на безпроблемна връзка с уеб сайта,
Осигуряване на удобно използване на нашия уеб сайт.
4.1. b) Правно основание
Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR служи като правно основание за обработване на данните. Обработването на посочените данни е необходимо за предоставянето на нашите услуги и по този начин служи за защита на легитимния интерес на нашето дружество.

4.1. c) Изтриване на данни и срок на съхранение
Личните данни на субекта се изтриват или блокират, след като бъде изпълнена целта за съхранение. Събирането на данни за предоставяне на уеб сайта и съхранението на данни в регистрационните файлове е крайно необходимо за функционирането на уеб сайта. Следователно няма възможност за възражение на потребителя. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

4.2. Електронен бюлетин
4.2. a) Обхват и цел на обработването
На нашия уеб сайт имате възможност да се регистрирате за нашия безплатен електронен бюлетин. Бюлетинът Ви уведомява за текущите оферти на Сладкарница CakeLab, интересни съвети за хранене, вкусни рецепти и вълнуващи специалитети. За регистрацията ни е необходим Вашият имейл адрес. Може да ни кажете името си, но не е задължително. Ако ни кажете името си, ние ще го използваме, за да се свържем лично с Вас.
Ако не искате да използваме Вашата информация, не отбелязвайте съответното поле на формуляра, от който събираме Вашата информация.

4.2. b) Правно основание
Обработването на Вашите лични данни за електронен бюлетин се основава на следното свободно предоставено съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а:
Ако сте се регистрирали за получаване на електронен бюлетин, Вие сте предоставили следната декларация за съгласие:
Прочетох и разбрах политиката за поверителност с подробна и допълнителна информация и съм съгласен/а с нея.
Да, бих искал/а да се абонирам за електронен бюлетин на Сладкарница CakeLab и да се информирам редовно за атрактивните предложения. Мога да оттегля съгласието си по всяко време и без да посочвам причини, като използвам връзката за прекратяване на абонамента във всеки електронен бюлетин в сила за в бъдеще.
4.2. c) Срок на съхранение
Вашият имейл адрес ще се съхранява, докато сте абонирани за елентронния бюлетин. След като прекратите абонамента на бюлетина, Вашият имейл адрес ще бъде изтрит. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

4.3. Формуляр за контакти
4.3. a) Обхват и цел на обработването
За да се свържете с нас, можете да използвате формуляра за контакти. За да използвате формуляра за контакти, се нуждаем от следната информация:
Повод за контакта,
Поздрав,
Име и фамилия,
Имейл адрес,
Телефонен номер,
Град,
Съобщение.
Допълнителна информация като адрес, факс номер, конкретен магазин може да се предостави, но не е необходимо. Ние използваме Вашите данни, за да отговорим на Вашето запитване и при необходимост да Ви изпратим необходимия информационен материал. При необходимост информацията, която ни е предоставена, ще бъде изпратена на органа, отговорен за Вашето запитване. Данните, които сте въвели, се прехвърлят посредством сигурна https/SSL връзка. Вашите данни ще бъдат изтрити в рамките на 90 дни след завършване на обработката, освен ако не е необходим по-дълъг период на съхранение поради причини, свързани с проверимостта, обслужването на клиенти или законоустановените срокове на задържане.

4.3. b) Правно основание

Обработването на данни, посочено по-горе (вижте точка 4, параграф 3, буква а) за целта на установяване на контакт, се извършва доброволно в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR относно декларацията за съгласие, подадена от Вас по следния начин:
С въвеждането на моите данни и щракване върху бутон „изпрати“ аз декларирам своето съгласие за използване на моя имейл адрес за отговор на моята заявка за контакт.
По всяко време мога да оттегля съгласието си относно обработването на личните данни, събрани по време на процеса на регистрация.
4.3. c) Срок на съхранение

След като започне разглеждането на Вашето запитване и съответните факти са изяснени окончателно, Вашите лични данни, обработени чрез формуляра за контакти, ще бъдат изтрити. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

5. Прехвърляне на трети страни
Освен това ние ще прехвърлим Вашите лични данни на трети страни само ако:
Вие сте предоставили Вашето изрично съгласие съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от GDPR,
е правно допустимо и необходимо за изпълнението на договорните отношения с Вас съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от GDPR,
съществува правно задължение за прехвърляне на данни съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от GDPR,
разкриването съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR е необходимо, за да се предявят, упражнят или защитят законовите искове и няма причина да се допуска, че Вие имате по-висши интереси, заслужаващи защита, за да не се разкриват Вашите данни.
6. Бисквитки
6.1. Обхват и цел на обработването
Бисквитки: Ние използваме така наречените бисквитки на някои места в нашия уеб сайт, например за разпознаване на предпочитанията на посетителите, за да можем да структурираме уеб сайта спрямо тези предпочитания. Това улеснява навигацията и до висока степен удобството на използване на уеб сайта. Също така бисквитките ни помагат, за да идентифицираме изключително популярни места на нашия уеб сайт. Бисквитките представляват малки файлове, които се съхраняват на твърдия диск на посетителя. Те позволяват информацията да се съхранява за определен период от време и да се идентифицира компютърът на посетителя. За по-доброто насочване на потребителите и представяне на индивидуални услуги ние използваме постоянни бисквитки. Също така използваме така наречените „сесийни бисквитки“, които се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Може да настроите браузъра си, така че да Ви информира за използването на бисквитки. Това ще Ви осигури прозрачност относно използването на бисквитки. Важно: Ако забраните изцяло използването на бисквитки, е възможно да не можете да използвате някои функции на нашия уеб сайт. Ние използваме бисквитки за производителност на нашия уеб сайт по следния начин:
Бисквитки за производителност: Тези бисквитки събират информация относно начина, по който потребителите използват даден уеб сайт, като например страниците, които посещават най-често, и дали получават съобщения за грешки от уеб сайтовете. Тези бисквитки не събират данни, които могат да се използват за идентифициране на посетителите. Цялата информация, събрана чрез тези бисквитки, е анонимна и служи единствено за подобряване на функционалността и обслужването на уеб сайта. Следователно ние използваме бисквитки за производителност за генериране на статистика относно начина, по който се използва нашият уеб сайт, и да разберем степента на ефективност на нашите рекламни кампании.

6.2. Правно основание
Заради описаните цели на използване (вижте точка 6. 1.) правното основание за обработване на личните данни с използване на бисквитки е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Ако сте ни предоставили Вашето съгласие за използване на бисквитки въз основа на референция („забрана за бисквитки“), предоставена от нас на уеб сайта, законосъобразността на използване се урежда допълнително от член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от GDPR.

6.3. Срок на съхранение
След като данните, прехвърлени от бисквитките, вече не са необходими за целите, посочени по-горе, тази информация ще бъде изтрита. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

6.4. Настройки на браузъра
Повечето браузъри вече са настроени да получават бисквитки по подразбиране. Но Вие можете да промените настройките на браузъра, така че да приема само някои бисквитки или да не приема никакви бисквитки. Но бихме искали да посочим, че е възможно да не можете да използвате всички функции на нашия уеб сайт, ако бисквитките са деактивирани от настройките на Вашия браузър на нашия уеб сайт.

Също така можете да използвате Вашите настройки на браузъра, за да изтриете бисквитките, които вече се съхраняват във Вашия браузър. Освен това е възможно да настроите браузъра си, така че да Ви информира, преди да се запазят бисквитките. Тъй като различните браузъри могат да се различават спрямо съответните функции, ние Ви молим да използвате съответното помощно меню на Вашия браузър за опциите за настройки.
Ако желаете цялостен преглед на достъпа на всички трети страни до Вашия интернет браузър, ние Ви препоръчваме да инсталирате специално разработените добавки.

7. Инструменти за анализ и проследяване
Ние използваме инструменти за проследяване и анализ за гарантиране на непрекъснатата оптимизация и ориентирания към потребителя дизайн на нашия уеб сайт. С помощта на мерките за проследяване също така ние можем да записваме статистически начина на използване на нашия уеб сайт от посетителите и да изготвим по-добре нашето онлайн предложение за Вас с помощта на получените знания.

Въз основа на тези интереси използването на инструментите за проследяване и анализ, посочени по-долу, е оправдано в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Следващото описание на инструментите за проследяване и анализ показва съответните цели на обработване и обработените данни.

7.1. Google Analytics
Ние създаваме анонимни потребителски профили с помощта на Google Analytics за дизайна на нашия уеб сайт, ориентиран към търсенето. Google Analytics използва бисквитки, които са текстови файлове, намиращи се на Вашия компютър, за да помогнат на уеб сайта да анализира начина на използване на уеб сайта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитката за начина на използване на уеб сайта, се прехвърля обикновено на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Но тъй като сме активирали анонимизирането на IP адреси на този уеб сайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен първо от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в рамките на други държави, които представляват страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен само там. Google ще използва тази информация за целите на оценяване на начина Ви на използване на уеб сайта, за съставяне на отчети за активността на уеб сайта и предоставянето на други услуги, свързани с активността на уеб сайта и използването на интернет.
Може да възразите срещу създаването на анонимни потребителски профили по всяко време. Можете да направите това по няколко начина:

1.) Един от начините да възразите срещу уеб анализа на Google Analytics е използването на бисквитка за отписване, която указва на Google да не съхранява или използва Вашите данни за целите на уеб анализа. Имайте предвид, че ако изберете тази опция, уеб анализът ще е деактивиран само за периода, през който бисквитката за отписване се съхранява от Вашия браузър. Ако желаете да зададете бисквитката за отписване, щракнете тук.

2.) Също така можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, използвани за създаване на Вашия профил, чрез настройване съответно на софтуера на Вашия браузър.

3.) В зависимост от използвания браузър Вие разполагате с опцията да инсталирате добавка на браузъра, която предотвратява проследяването. Щракнете тук и инсталирайте добавката на браузъра, която е налична.

4.) Също така можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, използвани за създаване на Вашия профил, чрез настройване съответно на софтуера на Вашия браузър.

8. Добавки
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin
Нашият уеб сайт съдържа добавки за социалните мрежи „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ), „Twitter“ (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ), „Instagram“ (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ), „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ) и „Linkedin“ (Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, САЩ).

Тези услуги се предоставят от съответните фирми („доставчици“). Като част от онлайн присъствието ни социалните добавки се идентифицират със съответните бутони, които са към услугата. Въз основа на данните, прехвърлени на съответната услуга посредством социални добавки, услугата може да Ви прехвърли към акаунта Ви чрез тях при необходимост. За да увеличат защитата на Вашите данни на нашия уеб сайт, социалните добавки се интегрират на нашия уеб сайт посредством така нареченото „решение с 2 щраквания“. Това гарантира, че не е установено автоматично свързване със сървърите от съответните доставчици, когато се извиква страница от нашия уеб сайт, която съдържа такива социални добавки.

Активирането на функцията на съответната добавка се осъществява в две стъпки. За да активирате дадена социална добавка, трябва първо да щракнете върху връзката на нашия уеб сайт. Това активира първо социалната добавка, а Вашият браузър установява връзка със сървърите на съответния доставчик. С второ щракване можете да взаимодействате със социалната добавка и например да изпратите препоръка. Ако вече сте влезли в някоя от социалните мрежи на доставчиците, доставчиците могат незабавно да прехвърлят посещението на уеб сайта към Вашия профил. Ако взаимодействате със социалните добавки, като щраквате върху тях, съответната информация също се прехвърля директно на сървър на доставчиците и се съхранява там. Също така информацията може да се публикува в социалната мрежа и да се изобрази там при контактите Ви. Ако желаете да предотвратите незабавното прехвърляне на Вашите данни, събрани посредством нашия уеб сайт, към Вашия профил, трябва да излезете от акаунта на съответния доставчик, преди да посетите нашите уеб сайтове.

Обхватът и целта на събирането на данни чрез съответната услуга, както и допълнителното обработване и използване на Вашите данни, може да намерите в информацията за защита на данните директно от уеб сайта на услугата. Също така ще получите допълнителна информация за съответните права за защита на данните и опции за настройка за защита на Вашата поверителност:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ
https://en-gb.facebook.com/policy.php
б) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
в) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
г) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
д) Linkedin, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, САЩ
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ИЛИ

Нашият уеб сайт съдържа добавки за социалните мрежи „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ), „Twitter“ (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ), „Instagram“ (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ), „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ) и „Linkedin“ (Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, САЩ). Възможно е личните данни на посетителите на уеб сайта да бъдат събрани чрез тези добавки, да бъдат прехвърлени към съответната услуга и да бъдат свързани със съответната услуга на посетителя.

Сладкарница CakeLab не събира никакви лични данни чрез социални добавки. За да предотвратим прехвърлянето на данни на доставчици на услуги в САЩ без знанието на потребителя, използваме така нареченото решение на Шариф за нашия уеб сайт. Това оказва влияние по такъв начин, че съответните социални добавки се интегрират първоначално само като графики на уеб сайта. Тези графики съдържат връзка към уеб сайта на съответния доставчик на добавката. Само когато щракнете върху графиките, ще бъдете пренасочени към услугата на съответния доставчик. Това решение гарантира, че личните данни не се изпращат автоматично на доставчиците на съответните социални добавки, когато посещавате нашия уеб сайт. Ако щракнете върху една от графиките на социалните добавки, данните могат да се прехвърлят на съответния доставчик на услуги и да се съхранят там. Ако не щракнете върху графиките, не се прехвърлят никакви данни между Вас и съответния доставчик на социалната добавка.

След като щракнете върху социалната добавка, съответният доставчик на услуги получава информация, че сте посетили съответната страница на нашето онлайн предложение. Имайте предвид, че не е необходимо да имате потребителски акаунт с въпросната услуга, нито ако вече сте влезли в него. Но ако вече имате потребителски акаунт към съответния доставчик на услуги и сте влезли в този акаунт, докато се намирате на нашия уеб сайт, събраните данни чрез социална добавка ще бъдат прехвърлени директно на Вашия акаунт. Ако не желаете да бъдете прехвърлени към Вашия профил от доставчика на услуги, трябва да излезете от потребителския си акаунт, преди да щракнете върху някоя от социалните добавки.

Имайте предвид, че Сладкарница CakeLab няма влияние върху това дали и до каква степен съответните доставчици на услуги събират лични данни. Ние не сме наясно с обхвата, целта и сроковете за съхранение на съответните събрани данни. Но искаме да отбележим, че трябва да се приеме, че посредством социални добавки се използва и записва поне IP адресът и информацията, свързана с устройството. Също така е възможно съответните доставчици на услуги да използват бисквитки.

Обхватът и целта на събирането на данни чрез съответната услуга, както и допълнителното обработване и използване на Вашите данни, може да намерите в информацията за защита на данните директно от уеб сайта на съответната услуга. Също така ще получите допълнителна информация за съответните права за защита на данните и опции за настройка за защита на Вашата поверителност:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ
https://en-gb.facebook.com/policy.php
б) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
в) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
г) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
д) Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, САЩ
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Хиперлинкове
Нашият уеб сайт може периодично да съдържа линкове към и от уеб сайтове на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и филиали. Ако щракнете върху линк към който и да е от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност или ангажимент за тези политики. Проверявайте тези политики, преди да изпратите каквато и да е лична информация на тези уеб сайтове.

10. Вашите права като субект на данни
Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следните права се отнасят за Вас:
Съгласно член 15 от GDPR може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас.
По-конкретно може да получите информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.
Съгласно член 16 от GDPR може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.
Съгласно член 17 от GDPR може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.
Съгласно член 18 от GDPR може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така съгласно член 18 от GDPR имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от GDPR.
Съгласно член 20 от GDPR може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.
Съгласно член 7, параграф 3 от GDPR можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.
Съгласно член 77 от GDPR имате право да подадете оплакване до надзорен орган. Може да се свържете с надзорния орган от обичайното Ви местопребиваване, работно място или централата на нашето дружество.
Можете да упражните тези права, като се свържете със сладкарница CakeLab на cake.lab@mail

11. Право на възражение
Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR, както беше споменато по-горе, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.
Изпратете възражението си на cake.lab@mail

12. Сигурност на данните и мерки за сигурност
Ние се ангажираме със защитата на Вашата неприкосновеност и с третирането на Вашите лични данни като поверителни. За да се предотврати манипулация, загуба или злоупотреба с Вашите данни, които се съхраняват при нас, ние предприемаме мащабни технически и организационни мерки, които се проверяват и адаптират редовно към технологичния процес. Всички платежни трансакции се криптират, като се използва SSL технология.

Ние бихме искали да посочим, че заради структурата на интернет е възможно правилата за защита на данните и посочените по-горе мерки за сигурност да не могат да се спазват от други лица или институции, за които ние не носим отговорност.

По-конкретно нешифрованите данни (например, ако това се осъществява по имейл) могат да бъдат прочетени от трети страни. От техническа гледна точка не можем да окажем въздействие върху това. Потребителят носи отговорност за защитата на данните, предоставени от него, срещу злоупотреба, като това става чрез шифроване или по всякакъв