Собственост
Настоящият сайт е собственост на сладкарница CakeLab
Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на сладкарница CakeLab, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта https://cakelab-bg.com/ единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със сладкарница CakeLab.
Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към https://cakelab-bg.com/ – за интернет сайтове.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта https://cakelab-bg.com/ , без изричното писмено съгласие на сладкарница CakeLab, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.
Всяко подобно действие ще бъде преследвано от сладкарница CakeLab по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е сладкарница CakeLab, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в https://cakelab-bg.com/ е свободно.
Сладкарница CakeLab има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:
• Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
• Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
• Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;
Сладкарница CakeLab има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност
Сладкарница CakeLab прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Сладкарница CakeLab за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Сладкарница CakeLab не носи отговорност за:
• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
• Информацията, включена в сайтовете, към които в https://cakelab-bg.com/ публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
• Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;
• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност
Сладкарница CakeLab е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Сладкарница CakeLab се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.
Сладкарница CakeLab може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).
С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Сладкарница CakeLab на следния адрес: София, п.к. 1000 ул. „Кърниградска“ 14.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

Обезщетения
Сладкарница CakeLab си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта https://cakelab-bg.com/
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.